Một Số Hình Ảnh Về Chùa

Thầy Thích Minh Trí, trụ trì Chùa An Lạc


Mặt trước của Chùa

Mặt sau

Nhìn từ bờ đê

Quan Âm lộ thiên

Trai đường

Nhà Nghỉ Mát

Tủ đựng Kinh Sách

Non bộ

Chánh Điện – một buổi tụng kinh hàng đêm tại Chùa

Hình ảnh Phật tử Thọ Bát Quan Trai hàng tháng tại Chùa

Advertisements