Image

Lời Nói Đầu

Lão sư Thích Định Quang
Tỳ kheo Thích Hạnh Nghiêm

Lời Nói Đầu

 

Cổ Đức có nói:

“Lễ nghi cũng như mùi hương của muôn đoá hoa tươi phảng phất ngạt ngào hương vị”

Thật vậy, như chúng ta cũng đã biết đạo Phật và đạo Nho vẫn chú trọng đến những điều hiếu để: “Tâm hiểu là tam Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật” và đạo Nho “Trung, tín, lễ, nghĩa, .Liêm sỉ” để cho mọi người noi theo mà lập thân xử sự. Như vậy lễ nghi cúng kính rất cần thiết cho mọi người. Sau nhiều lần trăn trở tôi mạo muổi trích soạn những lễ nghi thông thường cúng vái hằng năm trong gia đình. Hầu giúp cho quý vị khỏi bỡ ngỡ, lo âu khi cúng vái, nhất là giới trẻ.

Trong khi trích soạn không tránh khỏi những điều sai sót, mong quý vị cao minh chỉ giáo thêm.

Cẩn chí

Hạnh Lâm.

Advertisements