Image

Lễ Cúng Khai Trương

Lão sư Thích Định Quang
Tỳ kheo Thích Hạnh Nghiêm
Cung khai truong

Advertisements